اسلام پرسش و پاسخ نافرمانی در مقابل امیر

بازگشت روح به این جهان، پس از مرگ،. پدرم از دنیا رفته است؛ در حالی که می‌دانم خمس اموالش را نداده، تکلیف من چیست؟

2022-12-01
    أفراح اللحيدان و
  1. از آن نهراسیم بویژه که در دل هر
  2. شبهات
  3. Aug 25, 2010 · پاسخ پرسش یک